Se upp för larv på björkar

Den blåsvarta björkstekelns färgstarka gula larver har hittats på björkar på flera platser i Växjö kommun bland annat i Teleborgsskogen/Linnés arboretum och i Öjaby. Larven är giftig för både människor och djur om de får den i sig.

Larven blåsvart björkstekel äter på ett björkblad

När gräset är fullt av larver kan betande djur, hundar eller barn råka få i sig dem. Var därför uppmärksam och försiktig med små barn och djur. Larven finns bara på och vid björkar.

Larven äter upp björkens blad men lämnar bladets mittsträng kvar. Ofta kaläts hela grenar medan andra delar av trädet är oskadda. Kraftigt angripna björkar kan bli helt bladlösa. Björkarna återhämtar sig från angreppet.

Blåsvart björkstekel (Arge pullata) är relativt ny i Sverige och hittades för första gången i Skåne i början av 2000-talet. Den största risken för förgiftning är från mitten av augusti till mitten av september när stora mängder larver lämnar träden för att förpuppa sig i marken.

Mer information finns på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats. och på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022