Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny sträckning av elljusspåret i Fylleryd

Under september påbörjas arbetet med att skapa en delvis ny sträckning av elljusspåret i Fylleryd. Det innebär att det kommer vara en del arbetsfordon i skogen.

Arbetet med att dra om elljusspåret kommer att pågå i cirka en månad. För allas säkerhet, håll avstånd till arbetsfordon på plats.

Bakgrund

Elljusspåret i Fylleryd får en ny dragning med anledning av att delar av befintligt elljusspår försvinner i samband med byggnation av ny trafikplats vid Fagrabäck.

Senast uppdaterad: 16 september 2022