Nu är ansökan om stöd för föreningar med ökade elkostnader öppen

I början av oktober beslutade kommunfullmäktige om ett extra stöd till föreningar i Växjö kommun, för att ge möjlighet att klara de ökade energikostnaderna.

Nu är ansökan öppen och föreningar som uppfyller Växjö kommuns regler för bidrag/stöd kan skicka sin digitala ansökan senast den 9 november via Växjö kommuns bidragssystem R-bok Länk till annan webbplats..

Det extra stödet beräknas att uppgå till 10 miljoner kronor totalt. Syftet med det extra stödet riktat till förhöjda energikostnader under 2022 är att stödja föreningar utifrån aktuellt behov, genom tillämpning av likvärdiga principer.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån grad av påverkan, genomförda eller planerade insatser för energieffektiviseringar samt utifrån föreningens procentuella ökning av energikostnader.

Om du har några frågor angående stödet kan du mejla foreningsservice@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 6 november 2022