Ansökan om investeringsstöd för energieffektiva lösningar är nu öppen

Investeringsstöd för energieffektiva lösningar kan nu sökas av bidragsberättigade föreningar och deras föreningsägda bolag i Växjö kommun med upp till 75 procent av investeringskostnaden.

Stödet omfattar långsiktiga investeringar som ger energiförbättringar som leder till minskade kostnader, exempelvis installation av ledbelysning, solenergi, värmepumpar, tilläggsisolering, byten av fönster med mera. Fondens storlek uppgår till 40 miljoner kronor. Möjlighet för egenfinansiering kan även beviljas genom kommunalt lån om maximalt 25 procent. Stödet avser planerade investeringar och kan inte sökas för redan gjorda investeringar. Ansökan görs i Växjö kommuns bidragssystem https://vaxjo.rbok.se Länk till annan webbplats. fram till 4 december 2022.

Stödet kan endast sökas för lokaler/anläggningar där det bedrivs föreningsverksamhet, exempelvis verksamhetslokaler, omklädningsrum, kansli. Stöd kan inte sökas till lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet till exempel om en förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat). Föreningen ska uppfylla Växjö kommuns regler för bidrags/stöd- berättigad förening.

Senast uppdaterad: 11 november 2022