Växjöortens Fältrittklubb får extra stöd för uppstart av Teleborgs ridanläggning

Kultur- och fritidsnämnden beviljar två miljoner kronor i ekonomiskt stöd till Växjöortens Fältrittklubb för uppstart av verksamhet på ridanläggningen Teleborg.

Tidigare i år meddelade Theleborgs Ryttarsällskap att föreningen ansökte om konkurs. Växjö kommun köpte då den fastighet som föreningen ägde, med ambitionen att fortsätta med ideell verksamhet på anläggningen. Befintliga ridskolor och externa intressenter erbjöds att lämna in intresseanmälan om att bedriva verksamhet på anläggningen.

– Vi har gjort bedömningen att Växjöortens Fältrittklubb är den aktör som har bäst förutsättningar att bedriva verksamhet långsiktigt samtidigt som föreningen har en kort uppstartssträcka. Vi är glada över att ha kommit fram till en lösning som vi tror är den bästa för hästsporten över tid, säger Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Växjöortens Fältrittklubb är den enda av de befintliga ridskolorna som har skickat in en handlingsplan för hur verksamhet ska bedrivas. Fem andra aktörer har anmält intresse att bedriva verksamhet på anläggningen i Teleborg.

– Vi kommer att ha vår verksamhet kvar i Bergunda, men nu kan vi fördela och komplettera den på ett sätt som kommer att gynna hästsporten i Växjö kommun. Vi ser verkligen fram emot att komma igång i Teleborg , säger Tobias Jönberg, ordförande Växjöortens Fältrittklubb.

I början av januari kommer Växjö kommun och Växjöortens Fältrittklubb sätta sig i ett uppstartsmöte för att planera verksamheten.

Senast uppdaterad: 29 december 2022