Bidrag till friluftsliv och naturvård

Växjö kommun får så kallat LONA-bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra projekt inom friluftsliv och naturvård. Däribland ett gång- och cykelstråk som binder ihop den nya stadsdelen Bredvik med Norra Bergundasjön.

Under 2017 och 2018 ska följande projekt genomföras:

  • Utveckla Ledningsgatan på Västra Mark till fjärilsmiljö (etapp 2) genom att städa och förvandla en otillgänglig del av Växjö till en plats för växter, fjärilar och andra insekter samt tillgängliggöra området för människor.
  • Bygga rastplats intill strandpromenaden vid sjön Lammen i Lammhult. Projektet handlar om att skapa ett nytt stråk till en rastplats med grill, bänkar och bord.
  • Utveckla gång- och cykelstråk mellan Bredvid och Norra Bergundasjön för att göra naturen mer tillgänglig. Utmed stråket vill vi även bygga utsiktsplattform, vindskydd, grillplatser och rastmöbler.
  • Genomföra Naturens dag i Växjö den 27 augusti för att visa upp friluftslivets möjligheter med bland annat naturguidningar och prova-på-aktiviteter så som matlagning i naturen, Pokémon GO och trailrunning.
  • Ta fram informationsmaterial om Helgasjöns fågelliv samt hur man rör sig på och kring sjön för att inte störa fåglarna och bevara fågelpopulationerna som finns där idag.

Utöver dessa projekt ska informationsmaterial och kartor om Bokhultets naturreservat uppdateras. Detta eftersom reservatet har utökats. Även Växjö kommuns skogspolicy ska uppdateras för att säkerställa att åker-, betes- och våtmarker förvaltas långsiktigt.

Bidraget är ett LONA-bidrag som beviljas av Länsstyrelsen till lokala naturvårdssatsningar. Bidraget till Växjö kommun är på 695 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017