Föreningar kan söka integrationsmedel

Ideella föreningar kan söka medel för att öka nyanländas etablering och minska utanförskap.

Medlen kan sökas för att göra insatser som syftar till att stärka nyanlända kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter till etablering i samhället. Det är ett sätt att bidra till mångfaldsarbetet

Ansök senast 1 augusti

Ideella föreningar i Växjö kommun kan, enskilt eller tillsammans med kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter eller näringsliv, söka integrationsmedlen.

Mer information (riktlinjer) och blankettöppnas i nytt fönster

Underskriven ansökan ska skickas in till kommunstyrelsen senast 1 augusti.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017