Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

En väg in för föreningarna

Växjö kommuns bidragshantering för alla föreningar ska samordnas och hanteras för att skapa en väg in från våren 2018. Det innebär att hanteringen av bidrag till pensionärsföreningar och handikappföreningar förändras.

Samordningen av bidragshanteringen görs för att få en digitaliserad och effektivare hantering samt en mer samordnad bedömning.

Detta innebär:
- För pensionärsföreningar att man söker ekonomiskt stöd i Föreningsservice digitala bidrags- och bokningsystem Interbook Go.
- För handikappföreningar att man söker ekonomiskt stöd i Föreningsservice digitala bidrags- och bokningsystem Interbook Go. Samtidigt flyttas ansökningstiden från oktober till 1 april.

Riktad information och guidning kommer att ges till föreningarna vid föreningsträffar längre fram i höst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2017