Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hopptornet på Evedal avstängt

På grund av otillräckligt vattendjup hålls plattformar på hopptornet vid Evedal stängda.

Det är hopptornets sju- och tiometersplattformar som inte motsvarar rekommenderat dykdjup. Plattformarna hålls stängda hela sommaren.

Femmetersplattformen uppfyller rekommendationerna avseende dykdjup och hålls därför fortsatt öppen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017