Tydligare riktlinjer för uthyrning av lokaler

Det fria ordets hus i vinterskrud

Kultur- och fritidsnämnden gav idag kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över policyn för uthyrning av förvaltningens lokaler. Samtidigt ska verksamheten på Det fria ordets hus ses över.

– Vi har sett att vi behöver en enhetlig policy för uthyrning. Vi behöver också förtydliga Det fria ordets hus uppdrag och samordna det med övriga verksamheter. Olika verksamheter har olika uppdrag men de ska ha samma grund att stå på, säger Eva Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Syftet med uppdraget är att det ska bli tydligare hur Det fria ordets hus ska utvecklas som arena för samtal och diskussion, samtidigt som förvaltningens alla lokaler ska följa samma riktlinjer.

– Jag tar nu också ett initiativ till en hearing på Det fria ordets hus som ska vara öppet för allmänheten, i samband med arbetet med inriktning och innehåll, säger Eva Johansson.

Frågan kring lokaler blev aktuell då Kommunistiska partiet ville hyra Det fria ordets hus, vilket lett till frågor kring uthyrning av förvaltningens lokaler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2017