Träd i Växjö

Träd i gatumiljöer, parker och skogar är alla viktiga för såväl invånarna i Växjö som för det biologiska livet i en hållbar stad.

Träden ger liv i stadsrummet och upplevelser över de olika årstiderna som lockar med skiftande uttryck. De skapar med sin form, storlek och placering karaktär och en historisk förankring åt platser. Träden kan bli mycket gamla och ge en kontinuitet över flera mänskliga generationer och är ett kulturarv som vi har ansvar för att vårda.

Många människor har starka känslor för träden i staden och allt mer forskning pekar på hur bra vi människor mår då grönska av olika slag finns i den dagliga miljön.

Trädprogram för Växjö kommun

Trädens långa livslängd kräver en långsiktig plan som tydliggör och förklarar hur träden kan skyddas genom planeringsprocessen och hur de kan utvecklas och nå sin fulla potential. Därför har tekniska förvaltningen tagit fram ett trädprogram i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Kommunledningsförvaltningen.

Trädprogrammet ska fungera som ett redskap för kommunens tjänstemän i arbetet med träd i stadsmiljö, både vid nybyggnation och i skötseln av den stad vi redan har.
Du hittar "Trädprogram för Växjö kommun" under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2017