Växjö trädpris

I Växjö är träden viktiga, både för oss människor och för miljön. Vi som bor här, i Europas grönaste stad, har alla ett ansvar att vårda och förnya stadens träd.

Växjö Trädpris uppmärksammar de personer som vårdar träden åt oss – och åt kommande generationer. För att bevara och utveckla platser där träd och växtlighet kan frodas behöver vi hjälpas åt, offentliga myndigheter och institutioner såväl som företag och privatpersoner. Vi vill uppmärksamma hur viktiga träden på stadens privata tomter är, därför har Växjö kommun instiftat Växjö Trädpris. Priset är en del i arbetet med att säkra tillgången på träd. 

Växjöbornas engagemang i fokus

Växjö Trädpris delas ut årligen och går till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Det kan till exempel vara att man:

  • planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
  • vårdar ett eller flera träd på sin tomt
  • planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats
  • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö

Årets vinnare av Växjö Trädpris 2018

Den 22 november delades Växjö Trädpris ut för sjätte året i rad. Huvudpriset gick till fastighetsägarna Annika och Jörgen Johannesson på Norr i Växjö för bevarandet av en gammal ek på den egna tomten. Priset för årets exotiska träd tilldelades bostadsrättsföreningen Vita slottet på Söder för bevarandet av tre blodbokar.

En del av motiveringen för den gamla och vackra eken på Norr löd, ”Eken höjer sin krona inte bara över tomten utan också över kvarteret och trädet fanns på platsen innan huset uppfördes på tomten 1918.”

En del av motiveringen för blodbokarna på Söder löd, "Sannolikt planterades träden i samband med att Växjö Gamla Blindskola uppfördes 1901. Idag ger blodbokarna en vacker inramning till byggnaden.”

Efter prisutdelningen hölls en inspirerande föreläsning av Philipp Weiss, författare till årets trädgårdsbok ”Odla ätbart överallt”. Föreläsningen handlade om odling med hjälp av skogsträdgård och trädens nytta för odling.

Trädpriset instiftades 2013 och består av ett huvudpris och ett pris för mest exotiska träd. Vinnaren utses av en jury efter förslag från Växjöborna. Juryn består av Sofia Stynsberg (tekniska nämndens ordförande), Göran Svantesson (stadsträdgårdsmästare), Henrik Wibroe (stadsarkitekt) och Martin Unell (kommunekolog). Priset är 5 000 kronor, ett diplom samt en skylt att sätta i trädgården.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018