Fältgruppen

Fältgruppen är en kommunal verksamhet som består av fältsekreterare och handläggare. Verksamheten bedriver uppsökande socialt arbete, trygghetsskapande närvaro i ungdomsmiljöer och navigerar unga utanför studier och arbete till sysselsättning.

Fältgruppen består av fältsekreterare som arbetar med uppsökande socialt arbete, trygghetsskapande vuxennärvaro i ungdomsmiljöer, främjande och relationsskapande arbete i skolor och samverkar med andra samhällsinstanser och myndigheter för att på ett strukturellt plan driva frågor som gör vardagen för ungdomar bättre.

Navigator är en frivillig verksamhet som vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år som varken studerar eller har jobb. Vi kan tillsammans med ungdomen navigera rätt i samhällssystemen: exempelvis hitta sin egen väg till utbildning eller jobb.

Kontakt: Anders Gustafsson, samordnare. Telefon: 0470-410 00 (numret går till Kontaktcenter, fråga efter Anders på Fält)
E-post: anders.gustafsson3@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Se och göra