Fritidsgårdarna

En fritidsgård är en öppen och trygg mötesplats för alla ungdomar från åk 7. All verksamhet är alkohol- och drogfri. Fritidsgårdar finns på kommunens 7-9 skolor och har varierade öppettider på både dagtid, kvällstid, helger och lov. Verksamheten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset.

Fritidsgården ska stimulera och ge utrymme för ungdomars möten samt möjligheter att själva påverka verksamheten. Målet är att erbjuda gemenskap och meningsfulla fritidsaktiviteter. Förutsättningar ges för ungdomar att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Fritidsgårdens verksamhet karakteriseras av öppenhet och frivillighet. Vid kommunens fritidsgårdar arbetar personer som är utbildade fritidsledare eller har en annan liknande utbildning för att arbeta med ungdomar.

Vad gör ungdomarna på fritidsgården?

Fritidsgården är en mötesplats där man träffar sina kompisar och lär känna nya ungdomar. På fritidsgården kan man spela Tv-spel, sällskapsspel, lyssna på musik, vara med i planerade aktiviteter som tävlingar, turneringar, disco, filmkvällar, Tjejer Emellan och mycket annat. Fritidsgården ordnar även skidresor, shopping och till Liseberg. Verksamheten blir vad ungdomarna vill att den ska vara!

Gemensamma arrangemang

Fritidsgårdarna i Växjö kommun bedriver varje år ett antal större arrangemang för att skapa möten mellan ungdomar från olika kommundelar, kulturer och miljöer. Arrangemangen ska vara positiva och drogfria alternativ med hög vuxennärvaro. På loven arrangerar fritidsgårdarna även aktiviteter tillsammans med andra aktörer runt om i kommunen inom ramen för "Aktivt lov".

Viktigt! Förhållningssätt på fritidsgården

På fritidsgården och alla arrangemang som anordnas är det alkohol- och drogfritt. Om en ungdom kommer till fritidsgården och har druckit alkohol kontaktas alltid föräldrarna. Vid misstanke (tydliga tecken eller att andra ungdomar/vuxen uttrycker oro) om att en ungdom använder narkotika eller dopningsmedel kontaktas alltid föräldrarna. Vid större arrangemang alkocheckar vi alla ungdomar i entrén. Om en ungdom uppträder störande eller på annat sätt förstör den öppna verksamheten har fritidsledaren ett enskilt samtal med individen. Om ungdomen fortfarande inte följer regler som finns eller inte slutar störa verksamheten på fritidsgården kan avstängning ske.

Föräldrar är alltid välkomna att besöka eller kontakta fritidsgården!

Hur hittar jag min fritidsgård?

På respektive fritidsgårds sida kan du läsa mer om aktuella aktiviter, öppetider och kontaktuppgifter.

Tjejer Emellan erbjuder en positiv och uppskattad verksamhet för att öka unga tjejers delaktighet, jämställdhet och integration. Målgruppen är tjejer i åldern 13 -20 år. Sommarens läger ställs om till dagsläger förutom Tjejer Emellan lägret som övergår till Tjejer Emellan verksamhet vecka 25–26 på Panncentralen.

Vi utgår från den demokratiska tanken, där alla får vara med och bestämma, där alla kan få känna sig delaktiga, och ha en röst.

Vi arbetar med att stärka tjejerna utifrån en metod där tjejerna får "ett eget rum" – för samtal, diskussion, stöd, peppning och utveckling. Det finns en tid i livet då detta kan behövas för att stärka självkänslan och bygga nätverk av nya kontakter. I alla delar av Tjejer Emellan arbetar vi med demokrati och delaktighet, att det är majoritetsbeslut som ska tillämpas. En tjej/kvinna – en röst. För att få rösträtt måste man ha deltagit på en planeringshelg som genomförs två gånger/år. Helgen är viktig dels för att lära känna varandra och för att skapa trygghet för de som inte har arbetat i liknande verksamheter. Här har alla tjejer möjligheter att påverka verksamheten. Du kan komma med förslag på vad vi ska göra och även vara med och genomföra aktiviteter.

Följ oss på Instagram: @tjejeremellan.

Kolla in Tjejer Emellans blogg:
tjejeremellan.wordpress.com Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:
Lotta Rosvall Larsson, e-post: lotta.rosvall-larsson@vaxjo.se

Holmarna är Växjö kommuns vackra friluftsbas, beläget i skogen vid sjön i Vederslöv. På sommarloven varje år händer det massor av aktiviteter, precis som det gjort varje sommar sedan 1981.

Varje år anordnar fritidsgårdarna i Växjö kommun flera kostnadsfria äventyr under sommarlovet. Vill du känna en ännu mer rafflande känsla så väljer man att ta en tur liggandes på den luftfyllda tuben. Äventyret på Holmarna fortsätter oftast dygnet runt. När det blir mörkt badar vi bastu och tar ett svalkande dopp i månskenet. Sedan avrundar vi kvällen med att kura ihop oss framför lägerelden. Här grillar vi samtidigt som någon kanske spelar gitarr i bakgrunden. Liksom alla övriga aktiviteter som fritidsgårdarna i Växjö kommun anordnar, är Holmarna 100% drogfritt.

Verksamheten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset. Fritidsgårdarna fokuserar på utomhusaktiviteter och blandar inte ungdomar eller personal från olika områden.

Följ oss på instagram: @friluftsgardenvxo.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022