Fritidsgårdarna - en mötesplats för unga

En fritidsgård är en öppen och trygg mötesplats för alla ungdomar från åk 7. All verksamhet är alkohol- och drogfri. Fritidsgårdar finns på kommunens 7-9 skolor och har varierade öppettider på både dagtid, kvällstid, helger och lov. Verksamheten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset. Fritidsgårdarna fokuserar nu på utomhusaktiviteter och blandar inte ungdomar eller personal från olika områden.

Fritidsgården ska stimulera och ge utrymme för ungdomars möten samt möjligheter att själva påverka verksamheten. Målet är att erbjuda gemenskap och meningsfulla fritidsaktiviteter. Förutsättningar ges för ungdomar att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Fritidsgårdens verksamhet karakteriseras av öppenhet och frivillighet. Vid kommunens fritidsgårdar arbetar personer som är utbildade fritidsledare eller har en annan liknande utbildning för att arbeta med ungdomar.

Vad gör ungdomarna på fritidsgården?

Fritidsgården är en mötesplats där man träffar sina kompisar och lär känna nya ungdomar. På fritidsgården kan man spela Tv-spel, sällskapsspel, lyssna på musik, vara med i planerade aktiviteter som tävlingar, turneringar, disco, filmkvällar, Tjejer Emellan och mycket annat. Fritidsgården ordnar även skidresor, shopping och till Liseberg. Verksamheten blir vad ungdomarna vill att den ska vara!

Gemensamma arrangemang

Fritidsgårdarna i Växjö kommun bedriver varje år ett antal större arrangemang för att skapa möten mellan ungdomar från olika kommundelar, kulturer och miljöer. Arrangemangen ska vara positiva och drogfria alternativ med hög vuxennärvaro. På loven arrangerar fritidsgårdarna även aktiviteter tillsammans med andra aktörer runt om i kommunen inom ramen för "Aktivt lov".

Viktigt! Förhållningssätt på fritidsgården

På fritidsgården och alla arrangemang som anordnas är det alkohol- och drogfritt. Om en ungdom kommer till fritidsgården och har druckit alkohol kontaktas alltid föräldrarna. Vid misstanke (tydliga tecken eller att andra ungdomar/vuxen uttrycker oro) om att en ungdom använder narkotika eller dopningsmedel kontaktas alltid föräldrarna. Vid större arrangemang alkocheckar vi alla ungdomar i entrén. Om en ungdom uppträder störande eller på annat sätt förstör den öppna verksamheten har fritidsledaren ett enskilt samtal med individen. Om ungdomen fortfarande inte följer regler som finns eller inte slutar störa verksamheten på fritidsgården kan avstängning ske.

Föräldrar är alltid välkomna att besöka eller kontakta fritidsgården!

Senast uppdaterad: 14 mars 2022