Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Digital utveckling i omsorgen

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Idag finns nya stöd och hjälpmedel som gör verklig nytta för de personer som behöver det. Växjö kommun arbetar för att utveckla användningen av digital teknik för att den enskilda omsorgstagaren ska bli mer självständig och få ökad kvalitet i sina insatser.

Några exempel på omsorgens digitala utveckling:

E-tjänster – Omsorgstagare har idag möjlighet att ansöka om stöd enligt SOL eller LSS, lämna inkomstförsäkran med mera via våra e-tjänster på nätet.

Surfplattor på våra särskilda boenden – ökar aktiviteten och tillgängliggör musik, spel och kontakt med anhöriga som bor långt bort. Surfplattor finns att låna på alla särskilda boenden.

Trygghetskameror – tillåter oss att göra nattlig tillsyn utan att behöva smyga in till omsorgstagare och riskera att störa den som sover.

Digital vårdplanering – med digital vårdplanering via Skype kan vi skapa mer tid för värdeskapande aktiviteter, anhöriga kan delta på distans samt att det blir en lugnare och tryggare miljö för omsorgstagaren vid själva vårdplaneringen.

Vi har digital vårdplanering från Evelids korttidsboende.

Digitala verktyg i vardagen för personer med funktionsnedsättning - Enkla digitala verktyg kan ge ökad självständighet för personer med nedsatt beslutsförmåga, till exempel surfplattor med appar för påminnelsestöd.

Digitala trygghetslarm – alla våra trygghetslarm är digitala, vilket ger tryggare omsorgstagare då de digitala larmen inte lika sårbara för åska eller påverkas om en telekabel skulle grävas av.

Anhörigstöd på nätet - "En bra plats" erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga i hela landet med liknande situation som din. Här kan du läsa mer och skapa en användare: www.enbraplats.selänk till annan webbplats

Digital låslösning – Samtliga lås och nyckelgömmor inom hemtjänsten är digitala vilket innebär en ökad säkerhet för både medarbetare och omsorgstagare genom att åtkomst till låsen kan behörighetsstyras.

Trådlöst nätverk (WiFi)All särskilda boenden inom äldreomsorgen har utrustas med ett heltäckande trådlöst nätverk som kan användas av omsorgstagaren eller anhöriga. Det finns också möjlighet att själv teckna eget Internet- eller TV abonnemang.

Virtual Reality (VR) – Med hjälp av VR-teknik ökar aktiviteten och tillgängliggör möjligheten för omsorgstagare att spela spel eller att besöka platser i världen man tidigare inte varit på.

Nationell vision

Den digitala satsningen är ett steg mot att nå SKLs nationella vision för e-hälsoarbetet i Sverige: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020
Stöd och omsorg