Förebyggande hembesök

Du som är äldre, bor kvar i ordinärt boende och har inga eller få hemtjänstinstser kan boka förebyggande hembesök.

Förebyggande hembesök innebär att en undersköterska kommer hem till dig och ger råd och tips på hur man kan förebygga undernäring samt fall- och säkerhetsrisker i hemmet. Du får också testa balansövningar och smaka ett exempel på bra mellanmål. Projektet ska stötta Växjös äldre att tryggt kunna bo hemma längre.

Kontakta oss vid intresse

Målgruppen för projektet är två:

  • Du som är 70 år eller äldre och inte har några insatser av kommunen
  • Du som bor kvar i ordinärt boende, är över 65 år och har beviljats mindre hemtjänstinsatser i form av matdistribution, trygghetslarm och/eller serviceinsatser, till exempel städ, tvätt och inköp.

All medverkan är frivillig och kostnadsfri. Anmäl dig via kommunens växel, telefon: 0470-410 00.

Hembesök och flera kontakter

Kontakten mellan projektet och den äldre sker i tre steg. En undersköterska med extra utbildning, så kallad förebyggare, besöker dig för att prata om fallrisker, nutrition och säkerhet i hemmet. Du får personliga tips, öva på balansövningar och testa en näringsrik smoothie.

En vecka efter hembesöket tar undersköterskan kontakt igen, via telefon eller Skype, för att fånga upp eventuella frågor och uppmuntra till att genomföra föreslagna förändringar i vardagen. Två månader efter det första hembesöket tas ännu en kontakt för att följa upp om du har gjort några förändringar och i så fall vilka.

Förebyggande hembesök är ett projekt som pågår till och med 31 december 2018 och metoden ska därefter utvärderas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Stöd och omsorg