Förebyggande hembesök

Om du känner dig otrygg i hemmet eller har snubblat och trillat kan du få ett förebyggande hembesök av en rehabassistent.

Nu kan du som är 67 år eller äldre och som känner dig otrygg i ditt hem få besök av en rehabassistent i ett förebyggande hembesök. Det är du som inte har något bistånd från kommunen, eller har fått nytt biståndsbeslut om matdistribution, trygghetslarm och/eller nya serviceinsatser som kan få ett förebyggande hembesök.

Du får då både muntlig och skriftlig information samt individuella råd om hur du kan förebygga fall och undernäring. Vi går igenom vilka säkerhetsrisker som finns samt var du kan hitta aktiviteter för att undvika att du känner dig ensam.

Vid besöket får du se en kort film med fallförebyggande övningar och du får möjlighet att prova ett mellanmål framtaget av köket på Älgvägen.

Vi besöket kan du få hjälp med små praktiska saker som annars hade inneburit en fallrisk, till exempel byte av glödlampor i taklampor och byta batterier i brandvarnare.

Kontakt

Ring Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se om du vill ha ett förebyggande hembesök.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023