Evelid

Evelid är ett korttidsboende och är främst för dig som behöver en viss tid för återhämtning och rehabilitering innan du flyttar hem, oftast efter en sjukhusvistelse.

Du kan också få komma hit under tiden som din bostad anpassas efter dina fysiska behov, om du väntar på att få särskilt boende eller för dig som behöver vård och omsorg i livets slutskede. Vi vill underlätta för äldre att bo kvar hemma. Vistelsen här ska normalt inte överstiga tre veckor.

Det är omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning som fattar beslut om du ska få korttidsplats.

Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska bevara och träna upp dina förmågor i vardagliga aktiviteter. Under din tid hos oss erbjuds du en kontaktman som särskilt ser till dina behov och önskemål. Kontaktmannen planerar tillsammans med dig hur du ska nå de mål som är uppsatta för din vistelse på Evelids korttidsboende.

Tillsammans med dig och dina närstående om du så önskar, följer vi regelbundet upp hur det går. Detta gör vi i tillsammans med med biståndshandläggare, kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Boende

Det finns 20–26 platser fördelat på enkel- och dubbelrum. Rummen är möblerade och det finns tillgång till larm. Här finns även gemensamma utrymmen med möjlighet till aktiviteter och gemenskap med andra.

Vi har en vacker omgivning med tillgång till Evedalsområdets underbara miljöer.

Måltider

Alla måltider på Evelids korttidsboende serveras i vår gemensamma matsal. Frukost, middag och kvällsmat levereras från köket på Evelid. Vi kan även erbjuda specialkost.

Vi arbetar för att måltiden ska vara en lugn och trevlig stund.
Dina närstående har möjlighet att äta tillsammans med dig i den gemensamma restaurangen på Evelid. Närstående betalar för måltiden.

Aktiviteter och träffpunkt

Utifrån dina egna intressen och behov har du möjlighet att delta i aktiviteter både tillsammans med andra och individuellt. Vi utgår från dina personliga mål och intressen. Exempel på aktiviteter kan vara sångstunder, nutidsorientering, bingo, tidningsläsning, gymnastik och promenader.

Hälso- och sjukvård

På Evelids korttidsboende finns undersköterskor dygnet runt. Sjuksköterskor finns på plats måndag till fredag under dagtid. Kväller, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska från annat särskilt boende och kommunens kvälls- och nattpatrull.

Hos oss finns arbetsterapeut och sjukgymnast som bedömer dina behov och möjligheter till adekvat träning och rehabilitering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Stöd och omsorg