Ingelshov

Ingelshov kommer att avvecklas under våren 2019.

Ingelshov är ett korttids- och växelvårdsboende för dig som tillfälligt är i behov av vård och omsorg, eller för att avlösa anhörig som vårdar i hemmet.

Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska bevara och träna upp dina förmågor i vardagliga aktiviteter.

Under din tid hos oss erbjuds du en kontaktman som särskilt ser till dina behov och önskemål. Kontaktmannen planerar tillsammans med dig hur du ska nå de mål som är uppsatta för din vistelse på Ingelshov.

Tillsammans med dig och dina närstående om du så önskar, följer vi regelbundet upp hur det går. Detta gör vi i tillsammans med biståndshandläggare, kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Boende

Rummen är möblerade enkelrum och det finns tillgång till trygghetslarm. Vi erbjuder wifi-uppkoppling och du har möjlighet att ta med egen TV eller radio till eget förfogande på ditt rum. Annars erbjuds TV i gemensamhetsutrymmet.

Här finns även gemensamma utrymmen med möjlighet till aktiviteter och gemenskap med andra. Vi har till exempel ett mindre gym där vi kan erbjuda anpassad träning efter dina behov i samråd med arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterskor.

Ingelshov ligger mycket vackert i utkanten av Ingelstad, omgärdat av en parklikanande miljö med utsikt över Torsjön.

Måltider

Alla måltider på Ingelshovs korttidsboende serveras i vår gemensamma matsal. Frukost, middag och kvällsmat levereras från köket på Kvarngården. Vi kan även erbjuda specialkost.

Vi arbetar för att måltiden ska vara en lugn och trevlig stund.

Aktiviteter och träffpunkt

Utifrån dina egna intressen och behov har du möjlighet att delta i aktiviteter både tillsammans med andra och individuellt. Vi utgår från dina personliga mål och intressen. Exempel på aktiviteter kan vara sådana kan vara musikunderhållning med allsång, bingo, tidningsläsning, gymnastik och promenader.

Hälso- och sjukvård

På Ingelshov finns undersköterskor dygnet runt. Sjuksköterskor finns på plats måndag till fredag under dagtid. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska från kommunens kvälls- och nattpatrull.

Hos oss finns arbetsterapeut och sjukgymnast som bedömer dina behov och möjligheter till adekvat träning och rehabilitering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2019
Stöd och omsorg