Drivs av Växjö kommun

På Borgmästaren finns 61 lägenheter, varav en del är enrumslägenheter och en del är tvårumslägenheter. Vårt mål är att du ska trivas och känna dig trygg med ditt boende. På Borgmästaren finns, förutom erfaren och kompetent omvårdnadspersonal, också personer som arbetar med aktiviteter för att skapa ökad trivsel och glädje.

Så arbetar vi för att nå omsorgsnämndens mål

I vårt arbete utgår vi ifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Tillsammans med din kontaktman upprättas en genomförandeplan. I planen framgår hur dina beviljade insatser ska utföras och dina särskilda önskemål kring utförandet.

Aktiviteter och mötesplats

Vi vill erbjuda ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser och aktiviteter. Vi anordnar aktiviteter efter önskemål för att stimulera alla sinnen, bevara kroppens rörelseförmåga och framförallt för att ha trevligt tillsammans. Exempel på aktiviteter är sittande gymnastik, olika fester efter årstiderna, trivselkvällar, filmvisning, bakning och matlagning.

Hälso- och sjukvård

Hos oss arbetar kunnig personal med mycket erfarenhet. Undersköterskor och vårdbiträden finns tillgängliga dygnet runt. För dig som behöver hemsjukvård finns sjuksköterskor på plats dagtid. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska vid behov.

Vi har även ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast samt läkare från vårdcentral.

Boende

Ett antal av lägenheterna på Borgmästaren är avsedda för personer med demenssjukdom. I denna verksamhet bor det färre omsorgstagare för att kunna skapa en lugnare miljö.

I anslutning till varje enhet på Borgmästaren finns en matsal för gemensamma måltider och aktiviteter.

Lägenheternas storlek varierar men samtliga lägenheter har möblerbar balkong samt dusch och toalett. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng med madrass. I övrigt möblerar du efter eget tycke och smak.

Hjälp och stöd

Hemtjänstinsatserna ges efter behovsbedömning och i samråd med dig, eventuellt dina närstående och berörd personal. Uppföljning av hur din hjälp fungerar görs kontinuerligt efter behov. Du erbjuds en kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att din hjälp fungerar på ett bra sätt. Du och din kontaktman gör en genomförandeplan som beskriver vilken hjälp du får och hur den ska utföras. Detta sker cirka tre veckor efter att du flyttat in.

Måltider

Måltiden är ett viktigt inslag under dagen. Frukost och mellanmål tillagas på varje avdelning. Middag och kvällsmat lagas i Borgmästarens kök och serveras sen på varje enhet. Du väljer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen på enheten eller i din egen lägenhet.

Vi erbjuder även något att äta under sen kväll, nattetid eller ett extra tidigt morgonmål för dig som är morgonpigg.

Det finns möjligheter till specialkost och vid varje måltid finns en alternativrätt som du kan välja.

Kontaktuppgifter

Telefon

Besöksadress

Borgmästaregatan 24, Växjö 352 36 Växjö

Postadress

Växjö kommun Borgmästaren
Borgmästaregatan 24 352 36 Växjö

Borgmästaren - kartalänk till annan webbplats