Sörgården i Rottne

Sörgården är ett särskilt boende som finns i Rottne.

Sörgården drivs på intraprenad med Växjö kommun som huvudman. Intraprenaden innebär att alla medarbetare är med och driver verksamheten och beslutar i olika frågor som rör verksamheten. Medarbetarna på Sörgården är engagerade i sitt arbete och arbetar med målet att alla som bor här ska trivas och känna sig trygga i sitt boende samt att arbetet som utförs är av god kvalitet och individcentrerat.

Sörgården är beläget i centrum av Rottne. I samma byggnad finns vårdcentral och Folktandvård. Mitt emot finns också affär, blomsterhandel och café.

På Sörgården finns det 44 lägenheter fördelade på fem avdelningar. Lägenheterna är enrumslägenheter, tvårumslägenheter eller trerumslägenheter.

Så arbetar vi för att nå msorgsnämndens mål

I vårt arbete utgår vi ifrån dina förutsättningar, behov och önskemål.  Ändras dina behov förändrar vi också den hjälp du får. Vi arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt där träning och aktivitet vävs in i vardagens små och stora sysslor. Vi ser gärna att du deltar efter förmåga.

Tillsammans med din kontaktman upprättas en genomförandeplan. I planen framgår hur dina beviljade insatser ska utföras och dina särskilda önskemål kring utförandet.

Aktiviteter och mötesplats

Vi nischar oss genom vår goda aktivering. Vi har som mål att erbjuda minst fem aktiviteter i veckan. Vi har en medarbetare som arbetar som aktiveringsansvarig. Vi vill erbjuda ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser och aktiviteter. Vi anordnar aktiviteter efter önskemål för att stimulera alla sinnen, bevara kroppens rörelseförmåga och framförallt för att ha trevligt tillsammans.

Exempel på aktiviteter är högläsning, pyssel, bakning, sittande gymnastik, olika fester efter årstiderna, trivselkvällar, filmvisning och fredagsmys. Vi samarbetar med träffpunkten i Rottne och har vissa aktiviteter tillsammans med dem.

På Sörgården har vi en vårdhund som arbetar tillsammans med sin vårdhundsförare. Ibland är vårdhunden med i aktiveringen och ibland utför den sitt arbete på remiss efter förskrivning av sjuksköterska.

Hälso- och sjukvård

Hos oss arbetar kunnig personal med mycket erfarenhet. Undersköterskor och vårdbiträden finns tillgängliga dygnet runt. För dig som behöver hemsjukvård finns sjuksköterskor på plats dagtid. Kvällar, nätter och helger finns tillgång till sjuksköterska vid behov.

Vi har även ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast samt läkare från vårdcentral.

Boende

Ett antal av lägenheterna på Sörgården är avsedda för personer med demenssjukdom. I denna
verksamhet bor det färre omsorgstagare för att kunna skapa en lugnare miljö. I anslutning till våra två små avdelningar på Sörgården finns en matsal för gemensamma måltider och aktiviteter. Övriga två avdelningar har ett gemensamt TV-rum. Vi har även tillgång till att äta i Sörgårdens restaurang.

Lägenheternas storlek varierar. På tre av våra avdelningar har samtliga lägenheter möblerbar
balkong/altan. På en avdelning finns en gemensam balkong. I samtliga lägenheten finns en höj- och sänkbar säng med madrass. I övrigt möblerar du efter eget tycke och smak.

På bottenplan har vi två stora och fina uteplatser som ger möjlighet till trivsam utevistelse.

Hjälp och stöd

Personalen finns på plats dygnet runt. Hemtjänstinsatserna ges efter behovsbedömning och i samråd med dig, eventuellt dina närstående och berörd personal. Uppföljning av hur din hjälp fungerar görs kontinuerligt efter behov. Du erbjuds en kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att din hjälp fungerar på ett bra sätt. Du och din kontaktman gör en genomförandeplan som beskriver vilken hjälp du får och hur den ska utföras. Detta sker cirka tre veckor efter att du flyttat in.

Måltider

Måltiden är ett viktigt inslag under dagen. På våra två små avdelningar tillagas frukost på varje avdelning och på våra stora avdelningar tillagas frukosten i restaurangen. Mellanmålen tillagas på alla avdelningar. Middag och kvällsmat lagas i Sörgårdens restaurang. Du väljer själv om du vill äta i den gemensamma matsalen på enheten, i restaurangen eller i din egen lägenhet.

Vi erbjuder även något att äta under sen kväll, nattetid eller ett extra tidigt morgonmål för dig som är morgonpigg.

Det finns möjligheter till specialkost och vid varje måltid finns en alternativrätt som du kan välja.

Välj särskilt boende

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Stöd och omsorg