Hemtjänst i särskilt boende

Innan du flyttar in på ett särskilt boende måste du ansöka om hemtjänst i särskilt boende för att få den hjälp du behöver.

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad, till exempel hjälp med att klä på dig, sköta din hygien och hjälp vid måltider. Du kan också få hjälp med olika typer av service, som städning, tvätt och inköp. Hemtjänsten kan också hjälpa dig att komma ut på promenader och olika aktiviteter.

Hur får jag hemtjänst i särskilt boende?

Du själv eller din företrädare ansöker om hemtjänst i särskilt boende efter att du blivit beviljad särskilt boende. Ansökningsblankett får du samtidigt med att du får ett erbjudande om särskilt boende.

Ansökningsblanketten skickar du in tillsammans med ditt svar om särskilt boende.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder dina behov. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om jag inte får allt jag ansöker om?

Om du får avslag på delar av din ansökan, det vill säga att du inte får allt du har ansökt om, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig med detta.

Uppföljning

Cirka fyra veckor efter att du har flyttat in i din lägenhet görs en uppföljning av ditt beslut. En handläggare kommer då och besöker dig. Tillsammans går ni igenom ditt beslut och ser om du behöver mer eller mindre hjälp. Har dina behov ändrats får du ett nytt beslut.

Därefter görs uppföljningar varje år eller om dina behov förändras.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för hemtjänst i särskilt boende. Hur stor avgiften blir beror på inkomst. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg