Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Seniorbostäder

En seniorbostad är en lägenhet med god tillgänglighet och standard anpassad för äldre.

Exempelvis kan det finnas hiss, rymligare badrum, breda dörrar och låga eller inga trösklar. Lägenheterna ligger ofta nära service och vårdcentral.

www.boplats.vaxjo.se länk till annan webbplatskan du läsa mer om seniorbostäder och hur du gör för att ansöka om en seniorbostad.

Det finns ingen personal i seniorbostäder. Är du i behov av hemtjänst eller annan kommunal service kontaktar du kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter, se nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Stöd och omsorg