Värdighetsgarantier

I Växjö kommun har vi värdighetsgarantier som gäller inom kommunens särskilda boenden för äldre.

Värdighetsgarantierna är en konkret beskrivning av vad du och dina anhöriga kan förvänta sig av det stöd som Växjö kommun ger inom särskilt boende.

Detta är värdighetsgarantierna

  • Garanti 1 - Trygghet och bemötande
    Du har rätt att få en kontaktman utsedd inom tre dagar efter inflyttning till särskilt boende.
  • Garanti 2 - Delaktighet och individanpassning
    Du har rätt att vara delaktig i planeringen av hur ditt beviljade stöd ska utföras. Dokumentation sker i din genomförandeplan.
  • Garanti 3 - Meningsfull tillvaro
    Du har rätt till utevistelse minst två gånger per vecka eller enligt beslut om denna insats. 

Om garantierna inte uppfylls

Om du har synpunkter på hur vi lever upp till de garantier som är utlovade är vi tacksamma om du berättar det för oss. Du kan gärna framföra dina synpunkter direkt till personalen.

Du kan även fylla i den "Tyck till-blankett" som finns i alla verksamheter inom äldreomsorgen eller använd e-tjänsten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2018
Stöd och omsorg