Stöd en medmänniska

Vi som arbetar i Växjö kommun hjälper andra att leva livet. Det kan du också göra genom att bli kontaktperson, kontaktfamilj, avlösare eller ledsagare. Du blir ett stöd i vardagen för en medmänniska och får glädje och livserfarenhet tillbaka.

Som kontaktperson finns du till hands för att stötta någon som har det svårt. Du kan hjälpa till att bryta social isolering och ensamhet. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden. Utifrån intresse och önskemål kommer ni tillsammans fram till vad ni ska göra. Ni kanske går en promenad, pratar eller fikar.

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson, men det är viktigt att du tycker om människor och vill ge personligt stöd till en medmänniska. Dessutom är du socialt engagerad och har tid att prioritera ditt uppdrag.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

Arvode och stöd

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en samordnare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och kan också passa på att ställa frågor. Samordnaren tar registerutdrag från polisen.

Som kontaktperson får du en nära relation till omsorgstagaren, en vuxen person med intellektuell funktionsnedsättning som behöver mer socialt umgänge på fritiden.

Du blir som en kompis, någon att umgås och prata med. Vanliga aktiviteter att göra tillsammans kan vara att promenera, fika, träna eller gå på bio. Ni träffas ett par gånger per månad eller så ofta ni kommer överens om.

Det viktigaste med att vara kontaktperson är att ni trivs med varandra, därför försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. För att ni ska hinna skapa en god relation söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag, där du gärna kan jobba 1 år eller mer. Du ska ha fyllt 18 år.

Ekonomisk ersättning

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan och nästa steg

Du är välkommen att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär. Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med kontaktpersonskonsulenten. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och du kan också passa på att ställa frågor.

Är du intresserad och har möjlighet att ställa upp för någon som behöver extra personligt stöd?

Som kontaktperson finns du till hands för att stötta någon som har det svårt. Du kan hjälpa till att bryta social isolering och ensamhet. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden. Utifrån intresse och önskemål kommer ni tillsammans fram till vad ni ska göra. Ni kanske går en promenad, pratar eller fikar.

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson, men det är viktigt att du tycker om människor och vill ge personligt stöd till en medmänniska. Dessutom är du socialt engagerad och har tid att prioritera ditt uppdrag.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

Arvode och stöd

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en socialsekreterare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och kan också passa på att ställa frågor. Socialsekreterare gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis och socialtjänst.

Avlösare åt en ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Som avlösare avlastar föräldrar som har barn under 12 år med funktionsnedsättning.

Det innebär att du avlastar föräldrarna i det dagliga omsorgsarbetet i familjens hem och närmiljön, vilket ger föräldrarna möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter, familj och vänner.

För att du ska fungera som avlösare är det extra viktigt med tillit mellan dig och familjen. Du ska ha fyllt 18 år.

Som avlösare blir du timanställd i Växjö kommun. Arbetet bidrar till din totala tjänstgöring, som inte får överstiga 100 procent. Uppdraget som avlösare ligger på cirka 20 timmar/månad.

Du får ett arvode i form av timersättning för din tid.

Ledsagare åt en ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ledsagaren ger ungdomen med funktionsnedsättning möjlighet att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Det innebär att du följer med personen till fritidsaktiviteter som bio och liknande med utgångspunkt från personens önskemål, intressen och förmåga. Du kan bli ledsagare till personer från cirka 13 år och uppåt. Uppdragen sker utanför personens hem och omfattar cirka 12 timmar per månad.

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli ledsagare, men det är viktigt att du tycker om människor och vill ge personligt stöd till en medmänniska. Dessutom är du socialt engagerad och har tid att prioritera ditt uppdrag.

Som ledsagare får du ett arvode i form av timersättning för din tid.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en samordnare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och kan också passa på att ställa frågor. Samordnaren tar registerutdrag från polisen.

Vi hjälper andra att leva livet. Som avlösare eller ledsagare kan du förbättra livskvaliteten för en eller flera medmänniskor.

Avlösaren avlastar föräldrar som har barn under 12 år med funktionsedsättning

Det innebär att du avlastar föräldrarna i det dagliga omsorgsarbetet i familjens hem och närmiljön, vilket ger vårdnadshavaren möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter, familj och vänner.

För att du ska fungera som avlösare är det extra viktigt med tillit mellan dig och familjen. Du får gärna tidigare ha jobbat med personer som har funktionsnedsättning, som förskolepedagog eller liknande. Du ska ha fyllt 18 år.

Som avlösare blir du timanställd i Växjö kommun. Arbetet bidrar till din totala tjänstgöring, som inte får överstiga 100 procent. Uppdraget som avlösare ligger på cirka 20 timmar/månad.

Ledsagare - ger möjligheter att delta i samhällets gemenskap

Ledsagaren ger omsorgstagaren med funktionsnedsättning möjlighet att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Det innebär att du följer med personen till fritidsaktiviteter, på bio och liknande med utgångspunkt från dennes önskemål, intressen och förmåga. Du kan bli ledsagare till personer från cirka 13 år och uppåt. Uppdragen sker utanför personens hem och uppgår till cirka 12 timmar/månad.

För att bli ledsagare krävs att du klarar av att hantera olika situationer. Du behöver vara stabil, trygg och tydlig. För att ni ska hinna skapa en god relation söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag. Du ska ha fyllt 18 år.

Som ledsagare får du ett arvode i form av timersättning för din tid.

Intresseanmälan och nästa steg

Du är välkommen att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär. Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med LSS-samordnaren. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och du kan också passa på att ställa frågor.

Som stödfamilj tar ni emot ett barn i ert hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Ni är ett stöd för ett barn eller ungdom som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker tillsammans. Det viktigaste är att barnet känner sig välkommet och att ni har tid för barnet.

En stödfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Ekonomisk ersättning och stöd

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en samordnare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och kan också passa på att ställa frågor. Samordnaren tar registerutdrag från polisen.

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar behöver stöd av en annan familj eller person. Att få möjlighet att hjälpa ett barn eller ung människa till en positiv utveckling ger mycket glädje.

Kontaktperson

Kontaktperson är ett viktigt stöd till barn och ungdomar som behöver en trygg vuxen, utanför sin familj, att anförtro sig åt och göra aktiviteter tillsammans med. Uppdraget som kontaktperson ser olika ut beroende på vilka behov som finns. Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden. Ni kanske går en promenad, fikar, tränar eller går på bio. För många barn och ungdomar handlar det också om att få en förebild.

För att ni ska trivas med varandra försöker vi matcha personer utifrån ålder, kön, intressen och tillgänglig tid. Det är viktigt att skapa en god relation och därför söker vi någon som har tid för ett långvarigt uppdrag.

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en annan person. Du behöver vara över 18 år.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Ni är ett stöd för ett barn eller ungdom som kanske har drabbats av sjukdom i familjen, ekonomiska problem, skilsmässa, missbruk eller har ensamstående föräldrar som behöver stöd. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker tillsammans. Det viktigaste är att barnet känner sig välkommet och att ni har tid för barnet.

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

Ekonomisk ersättning och stöd

Som ett tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Du får också stöd och handledning vid behov.

Anmälan

Du är välkomna att skicka in din intresseanmälan via vårt anmälningsformulär.

Nästa steg blir ett personligt möte eller ett telefonsamtal med en socialsekreterare. Då får du mer information om vad ett uppdrag innebär och kan också passa på att ställa frågor. Socialsekreterare gör sedan en utredning och tar registerutdrag från polis, socialtjänst och Kronofogden.

Kontakt

 • Stöd och hjälp

  Reception, Willans Park

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Willans Park 3, Växjö

  Öppettider

  Måndag-torsdag, klockan 08.00-16.30

  Fredag, klockan 08.00-15.30

  Lunchstängt klockan 11.45-12.45 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Stöd och omsorg