Tvångsvård

Om någon utsätter sitt liv och sin hälsa för allvarlig fara genom att missbruka alkohol eller droger kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Människor som missbrukar får i de flesta fall vård, stöd och behandling på frivillig väg.

Men ibland kan missbruket bli en akut fara för liv och hälsa för personen själv eller någon närstående. Om det är så kan förvaltningsrätten bestämma att den som missbrukar ska få vård mot personens vilja.

Det är kommunens socialnämnd som enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, ska utreda om det finns anledning till tvångsvård och därefter ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Vårdinsatserna syftar till att bryta personens missbruk och motivera till frivillig vård. Tvångsvården ska upphöra när den inte längre behövs och allra senast när den har pågått i sex månader.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Stöd och omsorg