Stöd till anhörig

Har du någon i din närhet som missbrukar alkohol eller droger? Om du själv mår dåligt på grund av detta kan du få råd och stöd.

Genom anhörigstödet möter du behandlare som stöttar dig genom samtal, antingen individuellt eller tillsammans med andra.

Samtalen syftar till att ge dig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans missbruk. Du får kunskaper om hur ett missbruk utvecklas och hur det påverkar alla runt omkring. Du får också stöd för att kunna sätta gränser och kunskap om hur du kan förbättra din livssituation på andra sätt. Alla samtal sker under sekretess

Vem kan få anhörigstöd?

Som anhörig räknas du som är familj, släkt eller på annat sätt lever nära någon som missbrukar eller har missbrukat. Stödet erbjuds till personer som är 20 år eller äldre.

Hur får jag anhörigstöd?

Om du känner att du behöver stöd kontaktar du först en socialsekreterare på avdelning Vuxna. Du når dem genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00. Du blir kontaktad av en socialsekreterare och ni bokar ett möte då du får berätta om din situation. Om socialsekreteraren beslutar att du har rätt till anhörigstöd kommer du att få kontakt med en behandlare som hjälper dig.

Om du inte beviljas anhörigstöd kan du överklaga beslutet. Din socialsekreterare på avdelning Vuxna kan ge dig mer information om hur du överklagar.

Vad kostar det?

Anhörigstödet är kostnadsfritt

Anhörigstöd på nätet

Stödjer du en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. För dig som vill ha kontakt med andra anhöriga via nätet erbjuder kommunen e-tjänsten En bra plats - en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga. Tjänsten är kostnadsfri för användaren (16-94 år) och tillgänglig dygnet runt.

En bra plats erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga i hela landet med liknande situation som din. Du är anonym för dem du samtalar med, endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.

Här kan du läsa mer och skapa en användare: www.enbraplats.selänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2019
Stöd och omsorg