Ungdomsbasen

Dricker du eller någon du känner för mycket alkohol eller använder droger?

 "Jag kan inte sluta röka cannabis fast jag vill"

 "Det känns som om jag måste ta droger för att inte bli deprimerad"

"Jag är jätteorolig för min bror som missbrukar droger"

"Jag kan inte sluta ta droger eftersom alla mina kompisar drogar. Jag skulle behöva prata med någon som vet vad det handlar om"

"Min mamma dricker för mycket, kan någon hjälpa henne?"

Om du har fyllt 18 år och vill prata med någon om droger, alkohol, missbruk och beroende kontaktar du oss på avdelningen missbruksvård.

Vi kan hjälpa dig med

  • Information om vilken hjälp du kan få om du har problem med alkohol eller droger.
  • Utredning för att ta reda på vilken hjälp som är rätt för dig. Om du behöver hjälp med missbruket, hur du mår psykiskt, relationer, jobb och utbildning, bostad eller annat.
  • Behandling i öppenvård – du kommer på samtal en eller flera gånger i veckan eller är med i en grupp men bor kvar hemma.
  • Behandling på ett boende eller behandlingshem – du bor någon annanstans under en period och får stöd och behandling dygnet runt.
  • Möjlighet att lämna drogtester genom urinprov.
  • Stöd och hjälp till dig om din förälder, sambo eller annan person i din närhet har ett missbruk och du mår dåligt av det.

Så kontaktar du oss

Du kan ringa eller mejla oss.
Telefon 0470-410 00 Reception arbete och välfärd Willans Park 3
E-post Missbruksvard@vaxjo.se

Efter kontorstid, kvällar och helger

Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du till

SOS Alarm telefon 112

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Stöd och omsorg