Medling vid brott

Medling betyder att unga gärningsmän och brottsoffer möts inför en medlare som är opartisk för att samtala om brottet och följderna.

Genom medlingssamtalen får du som brottsoffer möjlighet att bearbeta dina upplevelser och som gärningsman förstår du bättre för vilka följder brottet har orsakat.

Det är frivilligt att delta i samtalen.

Det är kommunens Ungdomsgrupp som tillsammans med Polisen och Åklagarmyndigheten samverkar för att medla mellan unga gärningsmän i åldern 12 – 21 år och deras brottsoffer.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Stöd och omsorg