Inte nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med det beslut du fått på din ansökan om ekonomiskt bistånd har du rätt att överklaga. Då prövas din ansökan en gång till.

Överklaga kan du göra om du till exempel fått nej till det du ansökt om och tycker att din handläggare bedömt fel och inte har tagit hänsyn till dina behov.

Så överklagar du

Du måste överklaga skriftligt och skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fick ditt beslut.

 • Du skriver ett vanligt brev.
 • Skriv vilket beslut det är du överklagar och datum för beslutet.
 • Sedan skriver du ner varför du tycker beslutet är fel och varför du tycker du borde ha fått ett annat beslut.
 • Skriv ditt namn, personnummer och adress.
 • Om du har handlingar som du tror kan påverka beslutet ska du skicka med dem tillsammans med din överklagan.

Skicka din överklagan till nämnden för arbete och välfärd, Box 1222, 351 12 Växjö.

Vad händer med din överklagan?

Nämnden för arbete och välfärd tittar på din överklagan och bedömer om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Växjö som prövar ditt ärende en gång till.

Som svar skickar förvaltningsrätten ett nytt beslut till dig. Där kan du läsa om beslutet ändras, eller om din överklagan avslås.

Hjälp att överklaga

Om du känner dig osäker hur du ska överklaga kan din handläggare berätta hur du ska göra och även hjälpa dig om du har svårigheter att göra det själv.

Kontakt

 • Ekonomiskt bistånd

  Reception, Willans Park

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Willans Park 3, Växjö

  Öppettider

  Måndag-torsdag, klockan 08.00-12.00 och 12.45-16.30
  Fredag, klockan 08.00-12.00 och 12.45-15.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019
Stöd och omsorg