Inte nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med det beslut du fått på din ansökan om ekonomiskt bistånd har du rätt att överklaga. Då prövas din ansökan en gång till.

Överklaga kan du göra om du till exempel fått nej till det du ansökt om och tycker att din handläggare bedömt fel och inte har tagit hänsyn till dina behov.

Så överklagar du

Överklaga gör du genom att skriva ett vanligt brev. Berätta vilket beslut du vill överklaga, och tala om varför du tycker att du borde ha fått ett annat beslut. Skriv också ditt namn, personnummer och din adress.

Överklagan skickar du eller lämnar direkt till din handläggare. Din överklagan måste vara inne senast tre veckor efter det att du fick ditt beslut.

Vad händer med din överklagan?

Om din handläggare inte ändrar beslutet efter att ha läst din överklagan, skickar han eller hon den till förvaltningsrätten. Där prövar man ditt ärende en gång till.

Som svar skickar förvaltningsrätten ett nytt beslut till dig. Där kan du läsa om beslutet ändras, eller om din överklagan avslås.

Hjälp att överklaga

Om du känner dig osäker hur du ska överklaga kan din handläggare berätta hur du ska göra och även hjälpa dig om du har svårigheter att göra det själv.

Kontakt

  • Skicka din överklagan hit

    Förvaltningen arbete och välfärd, avdelningen ekonomiskt bistånd och sysselsättning

    Postadress

    Box 1222
    351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Stöd och omsorg