Kan jag få ekonomiskt bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv först göra allt du kan för att försörja dig och din familj.

Ekonomiskt bistånd är ett tillägg till den egna inkomsten och andra bidrag.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först söka alla andra typer av bidrag som du kan ha rätt  till, som exempelvis aktivitetsersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, eller underhållsstöd.

Har du pengar på banken eller kapitalvaror som lätt går att sälja måste du först använda dessa innan du har rätt till bistånd. Om du äger en fastighet eller bil kan det också påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Du som är arbetslös ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år ställer vi krav på att du deltar i praktik, utbildning eller annan verksamhet.

Om du tackar nej till ett erbjudande från arbetsförmedlingen kan biståndet bli lägre eller så kan du riskera att inte få något ekonomiskt bistånd alls.

Har du någon sjukdom som begränsar dina möjligheter till arbete måste du ha sjukintyg som beskriver din sjukdom. 

Du måste kunna styrka samtliga  inkomster. Ofta kontrolleras dina uppgifter om inkomster och utgifter genom att vi kontaktar försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bilregistret eller skattemyndigheten.

Ibland krävs det att vi får ditt samtycke för att kontakta en annan myndighet. Om vi inte får ditt samtycke kan det försvåra för oss att räkna ut om du ska få bistånd eller inte och det kan leda till att du inte får något bistånd alls.

Du har alltid rätt att ta del av utredningen om ditt bistånd. Oriktiga eller vilseledande uppgifter kan polisanmälas.

Kan jag bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd?

Du behöver normalt inte betala tillbaka pengarna du har fått men du kan bli återbetalningsskyldig om:

  • Du har fått ekonomiskt bistånd som ett förskott på en ersättning, till exempel sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön.
  • Du är indragen i en arbetskonflikt.
  • Du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka själv.
  • Du inte har talat om alla dina inkomster och tillgångar.

På det skriftliga beslut om att du får ekonomiskt bistånd  står också om du måste betala tillbaka biståndet eller inte.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018