Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

När kommer pengarna?

När kommer pengarna och hur vet jag om jag måste betala tillbaka dem?

Om du har ansökt om ekonomiskt bistånd skickar vi ett skriftligt beslut till dig inom två veckor. I brevet står vilket datum pengarna betalas ut. Det ekonomiska biståndet betalas ut till ett bankkonto, bankgiro eller motsvarande. Det kan ta några dagar innan de finns på ditt konto. Du kan alltid kontakta din bank.

Om du godkänt att ditt ärende kopplas till e-tjänsten ”Mina sidor” får du inget beslut hemskickat. Du kan istället följa ditt ärende i e-tjänsten. Där ser du om beslut och utbetalning är klart eller om du till exempel behöver komplettera din ansökan. För att kunna följa ditt ärende loggar du in med mobilt BankID eller e-legitimation.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd sker i slutet av varje månad beroende på när du lämnade din ansökan och oftast inom två till tre vardagar efter att vi har bestämt att du ska få bistånd.

Kan jag bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd?

Du behöver normalt inte betala tillbaka pengarna du har fått men du kan bli återbetalningsskyldig om:

  • Du har fått ekonomiskt bistånd som ett förskott på en ersättning, till exempel sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön.
  • Du är indragen i en arbetskonflikt.
  • Du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka själv.
  • Du inte har talat om alla dina inkomster och tillgångar.

På det skriftliga beslut om att du får ekonomiskt bistånd  står också om du måste betala tillbaka biståndet eller inte.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Stöd och omsorg