Så söker du ekonomiskt bistånd

Innan du kan söka ekonomiskt bistånd måste du alltid först ringa till oss för att boka tid för ett möte.

Om du behöver söka bistånd tar du kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter. Kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare.

Socialsekreteraren berättar för dig vad som krävs för att du ska ha rätt till bistånd. Om det då visar sig att du har rätt att söka bistånd bokar socialsekreteraren en tid när ni ska träffas. Vi kan också komma hem till dig så behöver du inte åka till Willans Park 3.

Du får också information om vilka uppgifter och papper som du behöver ta med dig till besöket. Vi skickar hem en bekräftelse på besökstiden och en ansökningsblankett.

Om du behöver söka bistånd kontakta oss så snart som möjligt. Det kan nämligen vara lång väntetid innan du kan få tid till ett besök.

När har jag tid hos min socialsekreterare?

För att få reda på när du har tid hos oss vill vi att du helst ringer din socialsekreterare under våra telefontider som är måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan klockan 08.30-09.30. Reception arbete och välfärd Willans Park 3, telefon 0470-410 00, kan också hjälpa dig.

Kan jag bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd?

Du behöver normalt inte betala tillbaka pengarna du har fått men du kan bli återbetalningsskyldig om:

  • Du har fått ekonomiskt bistånd som ett förskott på en ersättning, till exempel sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön.
  • Du är indragen i en arbetskonflikt.
  • Du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka själv.
  • Du inte har talat om alla dina inkomster och tillgångar.

På det skriftliga beslut om att du får ekonomiskt bistånd  står också om du måste betala tillbaka biståndet eller inte.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2018