Vad ingår i det ekonomiska biståndet?

Hur mycket pengar du kan få i ekonomiskt bistånd beror bland annat på dina egna inkomster och andra familjemedlemmars inkomster.

För att beräkna hur mycket bistånd du kan få så räknar vi in familjens alla inkomster och bidrag. Hur mycket pengar du kan få i bistånd beror också på hur många personer ni är i familjen och hur gamla barnen är.

Vid beräkningen av om du har rätt till ekonomskt bistånd används en norm som bestäms av regeringen. Regeringen har tagit beslut om en nationell riksnorm för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror med mera. Summan grundar sig på Konsumentverkets beräkningar för olika typer av utgifter som ett hushåll kan ha.

Om du normalt har goda inkomster men en enstaka månad har inkomster under normen är det inte självklart att du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd för:

  • Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.
  • Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det ekonomiska biståndet prövas individuellt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Stöd och omsorg