Så behandlas dina personuppgifter när du ansöker om att bli god man eller förvaltare

När du fyller i ansökan om att bli god man eller förvaltare på webbplatsen behandlar och sparar Växjö kommun dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas enligt den rättsliga grunden myndighetsutövning. Vi behöver då också behandla ditt personnummer så att vi kan säkerställa en korrekt hantering av din ansökan. Vi lämnar ut dina personuppgifter (ditt namn och personnummer) till Kronofogden, socialtjänsten och polisen för att kunna göra de kontroller som krävs när någon vill bli god man/förvaltare. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är överförmyndarnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till personuppgiftsansvariga genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats.. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Senast uppdaterad: 10 juni 2022