Överförmyndarnämndens verksamhet i Växjö kommun

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Växjö består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och ett kansli med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara på sin rätt, missgynas ekonomiskt eller rättsligt.

Kansliet finns tillgängliga på kontorstid för att svara på allmänna frågor som rör uppdragets omfattning. Du kan även kontakta oss via e-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se.

Har man som anhörig, omsorgspersonal eller myndighetsperson klagomål på hur ett godmanskap eller förvaltarskap sköts ska man höra av sig till överförmyndarnämnden.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Stöd och omsorg