God man eller förvaltare

Här finns information som kan vara till hjälp för för dig som är god man eller förvaltare. 

Nyheter

Grundutbildning för nya gode män och förvaltare kommer hållas lördag 17 november. Inbjudan kommer skickas ut till de som berörs via e-post. Har du frågor kring grundutbildningen är du välkommen att höra av dig till oss.

E-post till överfärmyndarnämnden

Sedan januari pågår ett arbete med att digitalisera verksamheten på överförmyndarnämnden. Detta är ett arbete som kommer att pågå under lång tid och syftar bland annat till att förenkla för såväl er som ställföreträdare som för överförmyndarnämnden. Som ställföreträdare kommer du framförallt att märka digitaliseringen genom att vi framöver kommer att lansera fler e-tjänster. Du kan hjälpa oss att hantera den digitala informationen enklare redan nu genom att i e-post till överförmyndarnämnden endast skriva om ett ärende i varje e-post. På det sättet undviker vi onödigt krånglig hantering med att skriva ut och maska informationen före vi sparar den digitalt.

Då vi i största möjliga mån vill minska användandet av personuppgifter i e-post så är det att föredra att använda vårat femsiffriga aktnummer i kontakten med oss, istället för huvudmannens namn eller personnummer.

Tack för hjälpen!

Beställning av tolk

Fr o m den 1 november 2017 har Växjö kommun upphandlat tolktjänst enligt nedan. Andra tolkförmedlingar än de som beskrivs nedan får endast användas om alla tre sagt att de inte kan ta uppdraget. Om andra tolkförmedlingar används utan att de upphandlade tolkförmedlingarna först tillfrågats bryter Växjö kommun mot upphandlingsavtalet. Vi har blivit uppmärksammade på att bokningar sker utanför avtalet. Om fakturering ska ske direkt till kommunen måste avtalet följas av alla gode män. Överförmyndarnämnden kan i fortsättningen komma att fakturera de gode män som använder sig av andra tolkförmedlingar om det visar sig att upphandlade tolkförmedlingar inte tillfrågats.

Växjö kommun har upphandlat avtal med tolkförmedlingarna Digital Interpretations Scandinavia (Digitaltolk), Hero Tolk och Semantix Tolkjouren. Det är i första hand Digitaltolk som ni ska använda er av. I andra hand Hero Tolk och i tredje hand Semantix Tolkjouren.

Det är endast om ni har efterfrågat tolkning av Digitaltolk och de inte kan leverera som ni får använda er av , i andra hand, Hero Tolk, och Semantix Tolkjouren, i tredje hand.

När ni beställer tolk ange alltid: Gode mannens namn och huvudmannens namn och personnummer.

Överförmyndarnämndens kundnummer hos Digitaltolk är 6172
Digitaltolks telefonnummer är 010-1994500

Överförmyndarnämndens kundnummer hos Hero Tolk är 202907
Hero Tolks telefonnummer är 010-550 9715

Överförmyndarnämndens kundnummer hos Semantix Tolkjouren är 47088
Semantix Tolkjourens, telefonnummer är 0770-45 74 00

Särskild granskning av körjournaler
Överförmyndarnämnden har observerat efter granskning av ställföreträdares körjournaler att många ställföreträdare inte ser till så att man gör samlade besök eller ärenden under samma dag utan att man kör en dag i ett ärende och en annan dag i ett annat ärende. Överförmyndarnämnden  uppmärksammade också ställföreträdare som dubbelbokför sina körtillfällen, d.v.s. att man redovisar körtillfälle med ett datum till en huvudman och redovisar sedan också samma datum och samma stäcka hos en annan huvudman.

Överförmyndarnämnden kommer därför att granska körjournaler extra noga efter årsräkning för 2017. Detta kommer att innebära att överförmyndarnämnden kommer att stryka de körtillfällen som anses obefogade eller är dubbelbokförda och därmed kommer inte ansökt körersättning att ersättas. Det är därför viktigt att du är tydlig i din redovisning samt att du i fortsättning tänker på att samordna dina körtillfällen.

_________________________________________________________________________________________________________________

Grundutbildning för dig som är god man eller förvaltare

Varje vår och höst ordnar överförmyndarnämnden en grundutbildning för dig som är god man eller förvaltare. Denna kurs är främst till för dig som nyligen blivit god man eller förvaltare men också för dig som varit det ett tag och vill uppdatera dina kunskaper om uppdraget. Vill du som redan är god man eller förvaltare gå grundutbildningen så hör av dig till oss.

I höst kommer en grundutbildning hållas för de som är nya gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet. Det betyder att vi ska se till att du som är god man eller förvaltare sköter ditt uppdrag på rätt sätt. Vi kan förklara vad som ingår i ditt uppdrag enligt lagen men inte lämna detaljerade råd i ditt ärende. Du måste därför vara beredd på att söka information och tillvägagångssätt på egen hand.

Överförmyndarnämnden är inte den gode mannens eller förvaltarens chef, arbetsgivare eller ekonomisk rådgivare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Stöd och omsorg