Kompetenskartläggning ställföreträdare

För att göra matchning mellan huvudman och god man/förvaltare bättre och effektivare görs en kompetenskartläggning bland alla våra ställföreträdare.

Nedan vill vi att du fyller i vilka slags uppdrag du kan tänka dig om det skulle bli aktuellt. Utgår från de kunskaper och erfarenheter du har, men framförallt vilka updprag du passar till.

Även om du inte vill ha ett nytt uppdrag just nu vill vi gärna att du fyller i formuläret och skickar in det så att vi kan bygga upp en bank med de kompetenser ni ställföreträdare har.
Uppdrag jag kan tänka mig, klicka i ett eller flera alternativ
Flerval
Ålder
FlervalÖnskemål om ålder på huvudman, klicka i en eller flera.

Skriv de språk du behärskar tillräckligt för att kunna kommunicera med en annan person
Förfrågan om uppdrag
Förfrågan om uppdrag
Finns något övrigt du vill att vi ska kunna matcha dig mot som god man/förvaltare eller andra önskemål kring uppdrag

Ge gärna tips på vilken kompetensutveckling som önskas från överförmyndarnämndens sida

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Stöd och omsorg