Information enligt personuppgiftslagen

Personuppgifter behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet samt för statistik och debitering av avgifter och uppdateringar av adressuppgifter.

Du har rätt att en gång per kalenderår på begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden. Denna är skyldig att rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

Huvudmannen och anhöriga har alltid rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet. Allmänheten har rätt att få information om personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Stöd och omsorg