Vanliga frågor och svar

För dig som behöver god man eller förvaltare

 • Vad innebär godmanskap?
 • Vad innebär förvaltarskap?
 • Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?
 • Hur ansöker jag om att få god man eller förvaltare? Vilka handlingar krävs?
 • Vad krävs för att få en god man eller förvaltare?
 • Vad kan en god man hjälpa mig med?
 • Hur lång tid tar det att få en god man eller förvaltare?
 • Vad kostar det att ha en god man?
 • Kan godmanskap anordnas i förebyggande syfte?
 • Vart vänder jag mig om jag är missböjd med min gode man?
 • Jag tycker inte att jag behöver en god man/förvaltare längre. Hur gör jag?

För dig som är eller vill bli god man eller förvaltare

 • Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?
 • Kan jag som anhörig bli god man?
 • Hur blir jag entledigad som god man eller förvaltare?
 • Vad gör jag om min huvudman har skulder?
 • Vad gäller vid gåvor till eller från huvudmannen?
 • Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i mitt uppdrag?
 • För vilka åtgärder krävs överförmyndarnämndens samtycke?
 • Vilka sekretessregler gäller för mig som god man?
 • Kan jag underteckna en räkning för assistansersättning?
 • Vad gör jag när min huvudmans situation förändras?
 • Hur många uppdrag kan jag ha på samma gång?
 • Kan jag vara god man om jag har sjukersättning eller arbetslöshetsersättning?

För dig som är eller vill bli förmyndare

 • Vad är en förmyndare?
 • Vilken beloppsgräns gäller för att överförmyndaren ska kontrollera barnets tillgångar?

Övriga frågor

 • Jag behöver ett förvaltarfrihetsbevis, hur gör jag?
 • Hur gör jag för att ta ut pengar från ett spärrat konto?
 • Behöver jag medgivande för att föra över pengar från ett spärrat konto?
 • Vad innebär överförmyndarspärr och vilka konton ska vara spärrade?
 • Finns möjlighet för den gode mannen eller förvaltaren att få uttagskort från banken, samt internetbank/telefonbank?
 • Hur länge måste jag spara mina verifikationer?
 • Vem får ta del av handlingar?
 • Vilken överförmyndare ska jag vända mig till?

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Stöd och omsorg