Engagera dig och hjälp andra

Har du möjlighet att hjälpa ett barn, ungdom eller vuxen till en stabilare tillvaro och tryggare framtid? Här finns information om vad du kan göra för att ge hjälp, stöd och trygghet till någon som behöver det. Du får ingen lön men vissa uppdrag ger ersättning i form av arvode.

Bli kontaktperson, stödfamilj, kontaktfamilj eller familjehem

Som kontaktperson, stödfamilj, kontaktfamilj eller familjehem ger du eller din familj stöd till någon som har det svårt. Ni erbjuder ett barn, tonåring, vuxen person, pensionär eller familj tid och engagemang.

Er hjälp är viktig för att skapa trygghet i en svår situation. Behovet kan se olika ut och därför varierar det hur omfattande uppdraget blir, men även hur upplägget blir. Som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem får du ekonomisk ersättning för utlägg och skattepliktigt arvode.

Bli kontaktperson, stödfamilj eller kontaktfamilj

Bli familjehem

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Bli ledsagare

Som ledsagare ger du möjlighet för en omsorgstagare att leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Uppdraget kan innebära att du följer med en person till fritidsaktiviteter eller på bio med utgångspunkt från dennes önskemål, intressen och förmåga. Omsorgstagare som kan få ledsagare är barn och ungdomar från cirka 13 år med funktionsnedsättning och seniorer. Som ledsagare får du arvode.

Bli ledsagare

Telefon: 0470-410 00
E-mejl: info@vaxjo.se

Bli god man

Som god man är ditt uppdrag att hjälpa en person som på grund av exempelvis sjukdom eller försvagat hälsotillstånd är i behov av stöd. Du sköter personens ekonomi och håller i kontakten med myndigheter, boende och andra instanser i samhället. Behovet av hjälp ser olika ut och därför varierar det hur omfattande uppdraget blir, men även hur upplägget blir.

Du kan också vara god man för ensamkommande barn. Du företräder då barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Du har däremot inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och du har inte heller någon försörjningsplikt. Som god man får du arvode.

Lämna intresseanmälan till att bli god man

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Bli rastfadder

Att vara rastfadder i Växjö kommun betyder att du frivilligt ger av din tid för att bidra till en trygg skolmiljö. Uppdraget innebär att du är en extra vuxen som finns nära barn som behöver stöd på skolgården. Ditt engagemang ger möjlighet till att öka barnens trivsel och främja utbytet mellan generationer. Du kan själv välja vilken skola du vill vara rastfadder på.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Bli nattvandrare

Att nattvandra innebär att du fyller en viktig brottsförebyggande funktion för att stadsmiljön ska bli tryggare. Nattvandringar görs på Teleborg, Araby och i Växjö centrum. Volontärer från olika föreningar turas om att nattvandra varje helgnatt mellan klockan 22.00 och 03.00.
Målet är att ungdomar ska kunna röra sig fritt och minska den upplevda otryggheten i Växjö kommuns stadsmiljö. Ta kontakt med kontaktcenter för att veta mer om möjligheten att nattvandra genom din förening.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Bli familjekompis

Familjekompis sammanför familjer med olika bakgrund under avslappnade former. Familjer som är nya i Sverige paras ihop med familjer som har bott här länge. Efter en första familjeträff, som studieförbundet Bilda anordnar, väljer familjerna själva hur, var och när de ska träffas igen och fortsätta att lära känna varandra. Om du är intresserad av att bli en del av Familjekompis finns det mer information på familjekompis.nu Länk till annan webbplats.

Telefon: 0470-78 94 92
E-post: magdalena.swahn@bilda.nu

Bli volontär hos Polisen

Som volontär hos Polisen arbetar du brottsförebyggande på uppdrag av Polisen. Målet är att frivilliga volontärer ska komplettera Polisen i deras arbete och på så vis fylla en viktig funktion i lokalområdet. Som volontär hos Polisen får du utbildningar och en god inblick i Polisens verksamhet.

Om du vill anmäla dig som volontär eller veta mer, hittar du kontaktuppgifter på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Bli volontär hos Röda Korset

Som volontär hos Röda Korset kan du bland annat besöka en äldre person som behöver någon att prata med eller hjälpa ett barn med sina läxor. Om du är intresserad av integration kan du hjälpa flyktingar att hitta sina anhöriga eller bli fadder till en nyanländ person eller familj. Det finns många olika uppdrag där du kan ha en viktig roll för någon som befinner sig i en svår situation.

Skänk kläder och saker

Att skänka kläder och saker till verksamheter som Erikshjälpen, Emmaus och Röda Korset i Växjö är ett sätt att hjälpa någon som har det svårt. Det du lämnar in går antingen direkt till behövande eller säljs till förmån för flyktinghjälp. Att skänka kläder och saker är dessutom ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö.

Besöksadresser

Erikshjälpen: Smedjegatan 5, Växjö
Emmaus: Storgatan 14, Växjö
Röda Korset: Arabygatan 31, Växjö och Norrgatan 15, Växjö

Kronoberg tillsammans, där volontärer och föreningar kan hitta varandra

Kronoberg tillsammans är en webbplats som Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för. Syftet är att bidra till ett stärkt mottagande och god integration för nyanlända i länet. På webbplatsen kan nyanlända hitta information om olika integrationsaktiviteter och du som vill bidra kan hitta information om vad du kan hjälpa till med. Du hittar också information om vilka organisationer som söker volontärer. Det kan handla om att laga mat tillsammans med asylsökande för att främja språkinlärningen eller att hjälpa ett nyanlänt barn med sina läxor. Med din hjälp bidrar du till en bättre integration för någon som är i behov av stöd och trygghet.

Ewa Jonsson, Länsstyrelsen
Telefon: 010-223 70 00
E-post: ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

Om du vill komma i kontakt med någon av de organisationer som söker volontärer är det dit du ska vända dig. Kontaktuppgifter för de olika uppdragen finner du på webbplatsen.

Webbplatsen Kronoberg tillsammans Länk till annan webbplats.

Bli stödperson hos Brottsofferjouren

Att bli utsatt för eller bevittna ett brott kan hända vem som helst, var som helst. Vill du engagera dig och vara en medmänniska i att stötta, informera och vägleda personer som har blivit utsatta för eller bevittnat ett brott? Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger brottsdrabbade, vittnen och anhöriga stöd och hjälp. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang. Därför behöver vi din hjälp.

Den som drabbats av brott behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Då kan det kännas bra att få tala med en stödperson, vars främsta uppgift är att lyssna, men även kan ge råd och stöd. Som Vittnesstöd lär du dig rättsprocessen och uppgiften är att stötta vittnen och målsäganden i samband med rättegång.

Du behöver inte ha kvalifikationer eller tidigare erfarenhet av denna typ av arbete. Men du behöver vara en trygg person och har en god förmåga att lyssna och sätta gränser, ha viljan att hjälpa till, tid för uppdraget och ha fyllt 18 år.

Bli stödperson hos Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Telefon: 0470-456 94

E-post: info@vaxjo.boj.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022