Bostadstillägg

Om kostnaden för ditt boende är större än vad du klarar av att betala, kan du ansöka om bidrag. Det kallas för bostadstillägg.

Beroende på hur gammal du är, är det Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut bostadstillägg.

Om du är över 65 år

Du som är över 65 år ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer om vad som gäller och hur du söker på Pensionsmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Om du är under 65 år

Du som är under 65 år ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Läs mer om vad som gäller och hur du söker på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2020