Avlösning i hemmet och avlösarservice

Avlösning är till för dig som har en funktionsnedsättning eller sjukdom och bor med föräldrar eller närstående.

Personal kommer hem och avlöser dina anhöriga i omvårdnaden om dig.
Målet med insatsen är att ge dina anhöriga möjlighet till egen tid för vila, aktiviteter eller liknande.

Avgifter och kostnader

  • Att ha avlösning i hemmet upp till 20 timmar/månad kostar inget för dig därefter betalar du en avgift. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Vill du inte lämna inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.   
  • Tillhör du LSS personkrets kostar avlösarservice inget för dig.  

Ansökan

Du ansöker på vår gemensamma E-tjänst eller på våra blanketter. Mer information finns under rubriken Relaterade länkar "Så går ansökan till".

Jobba som avlösare

Senast uppdaterad: 14 november 2022