Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är till för dig som bor med föräldrar eller närstående och har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är till för dig som bor med föräldrar eller närstående och har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Personal kommer hem och avlöser dina anhöriga i omvårdnaden om dig.

Målet med insatsen är att ge dina anhöriga möjlighet till egen tid för vila, aktiviteter eller liknande.

Avgifter och kostnader

Att ha avlösning i hemmet upp till 20 timmar/månad kostar inget för dig.

Du betalar en avgift för tid utöver 20 timmar/månad. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Vill du inte lämna inkomstuppgift får du betala högsta avgift.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.   

Avlösarservice

Avlösarservice är till för dig som bor med föräldrar eller närstående och tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personal kommer hem och avlöser dina anhöriga i omvårdnaden om dig.

Målet med insatsen är att ge dina anhöriga möjlighet till egen tid för vila, aktiviteter eller liknande.

Avgifter och kostnader

Att ha avlösarservice enligt LSS kostar inget för dig.  

Ansökan

Du ansöker på vår gemensamma E-tjänst eller på våra blanketter. Se relaterade länkar nedan "Så går ansökan till".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Stöd och omsorg