Allaktivitetshuset Kryddan

Vi erbjuder olika aktiviteter som är anpassade efter var och ens behov och förmåga.

Några exempel på aktiviteter är:

  • Lego/monteringsarbete
  • Förpackningsuppgifter
  • Fysiska aktiviteter i form av daglig motion i alla former, som utevistelse, gymnastik, ridning och bad
  • Skapande verksamhet - textil, vävning, handarbete
  • Socialt umgänge
  • Taktil beröring

Målet är att skapa förutsättningar för ökad självständighet, medbestämmande och delaktighet.

Målgruppen är personer med förvärvad hjärnskada (LSS personkrets 2) och personer med lindrig utvecklingsstörning med speciella behov.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Stöd och omsorg