Årstiden

Här kan du få prova olika fysiska aktiviteter, paketering och lättare monteringsjobb, social träning, data, musik och rytmik.

Vi har också utedagar i Annevik där aktiviteterna varierar beroende på årstid. 

Vi arbetar med Teacch, det betyder att verksamheten är strukturerad och anpassad efter dina behov.
Vi vill skapa trygghet, få dig att bli självständighet och ge dig en meningsfull arbetsdag.

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning som också har en autism/autismspektrumdiagnos.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Stöd och omsorg