Bramstorp

I Bramstorp kombinernas boende och daglig verksamhet.

Vedhantering, trädgårdsskötsel, arbete med djur, långa skogspromenader och sopsortering/kompostering är exempel på aktiviteter som vi gör här.

Målet är att ha konkreta och strukturerade aktiviteter som gör att alla kan delta utifrån egna förutsättningar.

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning, autism och psykiska tilläggshandikapp som har behov av struktur och fysisk aktivitet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018