Café Tufvan

På Café Tufvan bedrivs café- och konferensverksamhet

Arbetsuppgifterna är bland annat att baka, bedriva café/konferensverksamhet och även tillaga lättare luncher. Vi diskar, städar sköter cafékassan och allt annat som tillhör en caféverksamhet.

De flesta av våra gäster är studenter från Linnéuniversitetet. Vi har cirka 80-120 gäster per dag.

Målet är att vara delaktig i en öppen verksamhet, klara så mycket som möjligt självständigt och skapa sociala kontakter.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig utvecklingstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Stöd och omsorg