Citygården

Varje deltagare följer sitt eget schema som bland annat innehåller sorteringsuppgifter, promenader, musik, taktil beröring och sinnesträning.

Vi jobbar med arbetsmetoderna Teacch och Pecs vilket gör dagarna på Citygården väldigt strukturerade.

Målet är att varje person ska mötas på den nivå där han eller hon befinner sig. Vi vill göra omvärlden mindre komplicerad och därmed öka självkänslan.

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning som också har en autism/autismspektrumdiagnos.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Stöd och omsorg