Kommunikationsgruppen

Kommunikation har en central plats i allt vi gör och vi använder oss av alternativa former såsom Bliss, teckenspråk, Pictogram och PCS bilder.

Till vår hjälp har vi datorer dels för deltagarna att skriva med dels för personalen att tillverka prattavlor, bilder och övningsmaterial.  Vi har samtalsgrupp, läsgrupp och fysiska aktivteter. Genom vårt centrala läge kan vi utnyttja biblioteket, konserthuset och torget för att utveckla kommunikativa färdigheter.

Målet är att utveckla kommunikation efter vars och ens förmåga, att kunna påverka innehållet i sitt liv, göra sig förstådd och förstå omvärlden. 

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning som har kommunikationssvårigheter i kombination med svåra fysiska funktionsnedsättningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Stöd och omsorg